Tea tree

TEA TREE OCH LAVENDEL OPTIMERAR VARNDRAS EGENSKAPER FÖR BÄSTA EFFEKT. TEA TREEOLJA ÄR EN ETERISK OLJA UTVUNNEN UR BLADEN FRÅN DET SOM I AUSTRALIEN KALLAS TE-TRÄDET.

När tea tree olja destillerades och undersöktes första gången 1925 fann man den kraftfullt antiseptisk. Den var mycket mer verksam än den tidens starka antiseptika, karbolsyra. När oljan provades i sårvård fem år senare visade det sig att den inte bara som karbolsyra dödade baterier och löste upp var; den var också skonsam och saknade kabolsyrans bieffekter.